EasySwitch

Arduino – Expander jako wyjścia

W dzisiejszym wpisie pokażę jak w prosty sposób za pomocą Arduino sterować expanderem na MCP23017.

Pobieramy bibliotekę z Gita https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
lub z Adafruit_MCP23017 (309 pobrań)

Rozpakowujemy pliki do Arduino\libraries u mnie C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_MCP23017\

Uwaga funkcja delay(); nie jest zalecana w produkcyjnym kodzie ze względu na „uśpienie” układu przez określony czas i może powodować niepoprawne działanie innych funkcji i programu.